Interview met Floris Alkemade deel 4: “Komende jaren moeten 7,8 miljoen woningen van het gas af. We adviseren om deze opgave te koppelen aan de sociale verduurzaming van de woonwijken.”

Door Harm Tilman - Sturing in het ruimtelijk domein is hard nodig, aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Alleen zo kun je voorkomen dat grotere belangen over stad en land heen blijven walsen. Of het nu gaat om de verdozing van het landelijke gebied, de verduurzaming van woonwijken of de voedselproductie, het nadenken in ketens is dé ontwerpopgave voor de komende tijd
Beeld: Dik Nicolai