Herbestemming voormalig bibliotheekgebouw Harderwijk

Onlangs heeft de gemeenteraad van Harderwijk het ontwerp van Cell Studio & SPONGE aangewezen als winnaar van de tender ‘herbestemming voormalig bibliotheekgebouw’. Het voormalige bibliotheekgebouw wordt herbestemd naar woningen met in de plint een museumfunctie en horeca.