Levendige gemeenschappen als ontwerpoplossing voor Brainpark I

Rotterdam wil het voortouw nemen in de vernieuwing van de productieve stad en in de ontwikkeling van innovatieve woon- en werkomgevingen. Onder de noemer 'productive city' diende Rotterdam als locatie voor Europan.NL. Vijf locaties zijn hierin geselecteerd die exemplarisch zijn voor de huidige uitdagingen waarmee de stad wordt geconfronteerd. Een van die locaties is Brainpark I die door het winnende gelijknamige team wordt getransformeerd tot een levendige (woon)wijk.