Schiekadeblok Rotterdam ontwikkelt verder

Bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok gaat de gemeente voor voortbouwen op de identiteit van het gebied en meer ruimte vrijmaken voor wonen en werken vlakbij het Centraal Station. Donderdagmiddag 28 mei koos de gemeenteraad voor een ontwikkelscenario met grote woontorens en extra kantoren op de strook langs het spoor. Het college van B en W sprak eerder ook haar voorkeur uit voor dit scenario.
Onderdeel van de plannen van Rotterdam voor honderden nieuwe woningen langs en boven de treinsporen bij het Hofplein is een nieuwe vorm voor de luchtsingel, een ontwerp van ZUS.