Holland Creative Village blaast nieuw leven in vervallen dorp in China

China verstedelijkt in rap tempo. Van een overheersende rurale samenleving zullen er in 2050 naar schatting een miljard Chinezen in steden wonen. Een van de gevolgen van deze transformatie en migratie naar de steden toe is dat honderdduizenden dorpen verlaten werden. Veel van deze plattelandse dorpen kenden tientallen generaties sociaal en cultureel erfgoed. Maar ondanks dit rijke verleden is de toekomstige relevantie onzeker.
Beeld NEXT architects

Toelichting NEXT Architects – Om deze uitdaging aan te gaan is NEXT architects, samen met IVEM (Nederlands Instituut voor Erfgoed en Marketing), Smartland Architects (landschapsontwerp), Total Design (grafisch ontwerp) en verschillende kunstenaars, door de regering van Jinxi, Jiangxi Province, gevraagd om een strategie te ontwikkelen voor een van deze 102 verlaten dorpen: Dafang. NEXT architects was verantwoordelijk voor het masterplan, de architectuur en het interieur.

‘Nieuwheid’ herzien

Dafang telt meer dan 900 jaar geschiedenis. Met slechts een paar artefacten uit de Ming- en Qing-dynastie, is het dorp al tientallen jaren in verval. De wens van de Jinxi regering om “met Dutchness Dafang nieuw leven in te blazen” is vertaald in een ontwerpstrategie waarbij nadrukkelijk een dialoog wordt gezocht tussen oud en nieuw en erfgoed en toekomst. NEXT architects ontwierp een aantrekkelijke en flexibele omgeving voor Chinese en Nederlandse kunstenaars om lokaal te werken, te communiceren en te exposeren. Het gehele dorp, inclusief de architectuur en het landschap, wordt zo een interactieve omgeving die voortdurend in beweging is en een nieuwe generatie bezoekers en inwoners kan aantrekken en inspireren.

Beeld NEXT architects

Interventies

De interventies zijn ontworpen op drie niveaus. Ten eerste worden stedelijke ruimte, architectuur en landschap waar mogelijk hersteld met nieuwe materialen. Hierdoor ontstaat een dialoog tussen oude en nieuwe elementen. Voorbeelden zijn de glazen dakpannen die worden gebruikt om de daken van de oude huizen te herstellen en het oude irrigatiesysteem dat is hersteld met de toevoeging van elementen zoals een natuurlijk helofytenfilter om het water te reinigen.

Daarnaast zijn er een nieuwe uitkijktoren en een openbare hal gerealiseerd: dit zijn nieuwe constructies die verwijzen naar de geschiedenis van de plek. Uitkijktorens voor verdedigingsdoeleinden waren heel gebruikelijk binnen de oude dorpen in dit gebied. De oorspronkelijke toren van Dafang is al lang verdwenen, maar op haar plek rijst nu een nieuwe uitkijktoren waarin twee routes met elkaar zijn verweven. De elkaar omarmende paden doen denken aan een gigantische Chinese drakenkolom. De uitkijktoren biedt uitzicht over zowel het oude als het nieuwe in het dorp, tegen de achtergrond van een rijk landschap en de bergen aan de horizon. In de regio wordt de uitkijktoren ook wel de Wandering Tower genoemd, verwijzend naar een gedicht van de beroemde Chinese dichter Li Bai over mensen die wachten tot hun geliefden terugkeren naar hun geboortestad.

Beeld NEXT Architects

De nieuwe openbare hal is midden in het dorp gerealiseerd, op het voormalige terrein van een binnenhofgebouw dat tijdens de culturele revolutie is verwoest. De inspiratie en vorm voor het unieke dak van de hal komt van een eeuwenoude kamferboom die net buiten het dorp staat. De hoge luifel van deze boom vormde decennialang een ontmoetingsplek voor de dorpelingen. Zo ook de nieuwe kamfer-hal, die integreert in het weefsel van het dorp door het bieden van een schaduwrijke collectieve ontmoetingsruimte. De terracotta betegelde gevel biedt onderdak aan vogels om hun nesten te bouwen.

Beeld NEXT Architects

Ten derde is er de programmering van de ruimtes die geheel gericht is op kunst en activiteit. Een nieuw museum, een bibliotheek en kunstenaarsateliers zijn enkele van de nieuwe functies die het dorp nieuw leven en creativiteit brengen. Kunstenaars worden uitgenodigd om te reageren op de dorpsstructuur en elementen toe te voegen, te veranderen en te transformeren. Zo is de vloer van de openbare hal door een Chinese kunstenaar in een Mondriaanachtig patroon geschilderd. De Nederlandse kunstenaar Herman Lamers heeft voor het werk The Dream een vliegtuig in een oud huis geïnstalleerd.

Beeld NEXT Architects

Projectgegevens

Type/programma masterplan/herontwikkeling, regeneratie
Locatie Dafang, Jiangxi Provincie, China
Opdrachtgever Jinxi government
Oppervlakte 48.000 m2
Voorlopig ontwerp 2018
Oplevering 2020
Ontwerp NEXT architects
Team John van de Water, Jiang Xiaofei with Gao Shuang, Kuang Wenhui, Shen Xue, Liu Wenya, Sun Yi, Lu Xiaorui, Zhu Juncheng, Zhang Chi, Ren Wanting en Yue Haiting
In samenwerking met IVEM (Dutch Institute for Heritage and Marketing), Smartland architects, Total Design en Linda Vlassenrood

Lees ook:

Beeld NEXT Architects
Beeld NEXT Architects
Beeld NEXT Architects