Interview Floris Alkemade deel 3: “Juist het ruimtelijke domein lijkt vogelvrij, qua bewaking van de kwaliteiten ervan gaapt het grote niets”

Door Harm Tilman - In de NOVI-brief van begin dit jaar wordt aandacht gevraagd voor landschap en ruimtelijke kwaliteit. Toch is Rijksbouwmeester Floris Alkemade er nier gerust op. Ruimtelijke vragen wordt nog altijd opgepakt als economische vragen. In het advies over de verklaring van Davos bepleiten de Raad voor Cultuur en het College van Adviseurs daarom voor de oprichting van een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit. Met wat als doel?