Rijk investeert in de bouw, vooral meer woningen

Het Rijk neemt voor dit jaar maatregelen om de bouw door te laten gaan tijdens de coronacrisis. Het kabinet heeft besloten zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Dat moet het aantal nieuwe woningen omhoog brengen om het woningtekort tegen te gaan.
Woningen in Rotterdam Crooswijk. Beeld Shutterstock