Interview Floris Alkemade - “Kenmerkend voor de Nederlandse bouwcultuur is dat ze naar voren durft te kijken en daar experimentele daadkracht aan wenst te koppelen.”

Door Harm Tilman - Om de grote opgaven op het gebied van woningbouw, klimaatverandering en energietransitie aan te gaan, wordt in de verklaring van Davos uit 2018 gewezen op de centrale rol van bouwcultuur in de gebouwde omgeving. De Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs brachten een advies uit hoe dit vertaald kan worden in een nationaal omgevingsbeleid. Rijksbouwmeester Floris Alkemade licht toe.
Floris Alkemade, rijksbouwmeester