Blog – Gemeenschappelijk wonen: Collectieve woningbouw in de Sovjet-Unie

Door Philip Krabbendam – Hoe stimuleer je de onderlinge interactie tussen bewoners? In de Sovjet-Unie waren progressieve architecten en leiders overtuigd dat mensen meer collectief moesten wonen. Dat heeft geleid tot verschillende interessante projecten.
Dormitorie van het Textielinstituut (1930) in Moskou door I. Nicolaev