Cradle 2 Cradle certified: Wat moet je hiervoor doen als bedrijf in de bouwsector?

De afgelopen jaren is de noodzaak van duurzaam denken en doen steeds meer doorgedrongen in de maatschappij. Alleen al door de  toenemende schaarste aan grondstoffen en materialen. Doel overheid: Nederland in 2050 volledig circulair  Dat geldt ook voor de bouwsector. Cradle 2 Cradle (vaak afgekort tot C2C) is de ultieme vorm van duurzaam ondernemen. Deze filosofie staat voor intelligent hergebruik en stimuleert om heel anders naar grondstoffen,