Kristiaan Borret blijft Brussels bouwmeester tot in 2024

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op 30 april hakte de Brusselse regering de knoop door. Kristiaan Borret is aangesteld voor een tweede ambtstermijn als Brussels Bouwmeester tot einde 2024.
Kristiaan Borret

De procedure, die midden 2019 van start ging, werd gevoerd met twee kandidaten: Benoît Moritz van MSA Office en Kristiaan Borret. Borret werd geselecteerd voor de volgende fase van de onderhandelingen, maar bij vonnis van 12 maart 2020 nam de Raad van State de beslissing om de onderhandelingen met Kristaan Borret op te schorten. Uiteindelijk heeft Benoît Moritz aangegeven dat hij zijn offerte terugtrekt en niet verder wenst deel te nemen aan de aanbesteding voor de aanstelling van een nieuwe Bouwmeester.

De rol van de Bouwmeester/Maître Architecte blijft in de eerste plaats die van een onafhankelijke kwaliteitsbewaker.

Er dient een blijvende bijdrage geleverd te worden aan een kwalitatieve en toegankelijke woningproductie en publieke voorzieningen die van Brussel een open, solidaire en inclusieve stad maken.

De Bouwmeester/Maître Architecte dient hierbij een bijzondere aandacht te geven aan het bestrijden van de effecten van de klimaatverandering en het mensvriendelijker maken van de stad, door in te zetten op vergroening van de gebouwen en de openbare ruimte en op circulair bouwen.