Overheid en branches ondertekenen verklaring Samen doorbouwen aan Nederland

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.
Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven tijdens de coronacrisis. Dat is nodig om het woningtekort niet verder te laten oplopen. Dat staat in de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland die vandaag is ondertekend door meerdere partijen uit de sector. Onder andere de BNA, het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwend Nederland staan achter de verklaring.

Verklaring Samen doorbouwen aan Nederland

Onderlinge afspraken

Samen willen de partijen alles op alles zetten om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te versnellen. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen.

Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Daarnaast willen zij de werkgelegenheid zo veel als mogelijk borgen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden.

Blijven bouwen

“Wij moeten echt voorkomen dat de bouwplannen worden uitgesteld en het tempo van de bouwproductie vertraagt. Wij moeten door blijven bouwen,” aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

“De vraag naar woningen blijft groot en de noodzaak tot versnelling in de verduurzaming in de gebouwde omgeving neemt door de crisis niet af. Ik wil samen verder werken aan maatregelen om het doorbouwen zoveel als mogelijk zeker te stellen.”

Ondertekenaars verklaring Samen doorbouwen aan Nederland

Adviezen

Er wordt gewerkt aan een handreiking met adviezen voor hoe om te gaan met coronarisico’s bij nieuwe aanbestedingen en hoe te handelen op het moment dat zich problemen in lopende projecten voordoen. Ook staat hierin beschreven dat de partijen zich hard maken voor tijdig of eerder betalen van facturen zodat het werk door kan blijven gaan.

Daarnaast zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol Samen veilig doorwerken blijft onverminderd van toepassing.

Lees verder