Recorddaling vertrouwen Britse architecten door stop projecten

Recorddaling vertrouwen Britse architecten door stop projecten

De RIBA (Royal Institute of British Architects) heeft de sterkste daling ooit in het vertrouwen van architecten geregistreerd, aangezien uit nieuwe gegevens blijkt dat een toenemend aantal projecten in de wacht worden gezet.

Recorddaling vertrouwen Britse architecten door stop projecten
Beeld Shutterstock
Recorddaling vertrouwen Britse architecten door stop projecten
Beeld Shutterstock

Volgens de resultaten van de RIBA Future Trends-enquête voor maart 2020 wordt de schadelijke impact van de coronaviruscrisis op het beroep ‘sterk geïllustreerd’ door een ‘ongekende’ daling van 33 punten in de werklastindex tot een verontrustende -11.

In de maandelijkse enquête, die in januari 2009 is begonnen, wordt het aantal praktijken dat een toename van het werk verwacht, vergeleken met de praktijken die een daling van hun inkomenspijplijn voorspellen.

Als gevolg van een ‘plotseling verlies van inkomsten’ en met ‘nieuw werk dat schaars wordt’, brachten grote praktijken een saldo van -20 terug, een daling ten opzichte van + 60 in februari. Middelgrote praktijken waren -8 lager dan +67, terwijl kleine praktijken met 28 punten daalden tot -10.

Deze sterke daling van het vertrouwen werd opgetekend in een groot deel van het VK, hoewel architecten in Londen en de Midlands & East Anglia het meest pessimistisch waren. De grootste ommekeer was echter in Wales en het Westen, waar de grootste daling optrad van +43 tot -9.

Uit het onderzoek van de RIBA bleek ook dat degenen die werkzaam waren in de particuliere woningsector het zwaarst werden getroffen door de lockdown.

De bevindingen worden ondersteund door gegevens uit het tweede coronavirusonderzoek van de AJ, waaruit blijkt dat het aantal projecten dat naar verluidt is opgeschort, de afgelopen drie weken is verdubbeld.

In maart zei slechts een derde van de respondenten (33 procent) dat de regelingen op de schop liepen als gevolg van de pandemie. Dat cijfer is nu gestegen tot 69 procent en nog eens 7 procent zegt projecten volledig te hebben geannuleerd.

Bron: Architects Journal