Kruithuis in Den Bosch wordt door BiermanHenket getransformeerd tot vesting- en watermuseum

De afgelopen jaren is BiermanHenket intensief betrokken geweest bij de haalbaarheidsstudie naar de herbestemming en restauratie van het zeventiende-eeuwse Kruithuis. De gemeenteraad van ’s Hertogenbosch oordeelde positief over de plannen waarmee het rijksmonumentale gebouw ruim vierhonderd jaar na de oorspronkelijke bouw, een nieuwe toekomst als vesting- en watermuseum tegemoet gaat.
Birdview