BNA ten tijde van de coronacrisis

Via een door de BNA georganiseerde live videochat geven experts concrete antwoorden op vragen over bijvoorbeeld arbeidszaken en bedrijfsvoortgang van BNA Leden. Daarnaast roept de Bond je knelpunten bij de voortgang van werkzaamheden en projecten te melden. Ook heeft de Bond vier modellen voor coronaclausules gemaakt die je kunt gebruiken bij contractvorming.

In de eerste editie van BNA Live op 31 maart zijn vragen gesteld over onder andere de NOW , wet en cao in combinatie met goed werkgever- en werknemerschap om zo goed mogelijk met de coronacrisis om te gaan. Mocht op een vraag niet direct antwoord kunnen worden gegeven dan wordt daar in een latere videochat op teruggekomen.

Bekijk hier de videochat>>

Meldingen

Daarnaast roept de BNA op knelpunten in zowel regelingen als projecten te melden die de voortgang van werkzaamheden en projecten kunnen belemmeren. Publieke opdrachtgevers en ministers hebben aangegeven veel belang te hechten aan de voortgang van werkzaamheden en projecten. Ook verklaren ze coulant om te willen gaan met eventuele vertragingen en hebben ze oog voor problemen die kunnen ontstaan rondom liquiditeit. Er zijn verklaringen en contacten met o.m. Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf, VNG en andere (semi-)overheden.

Meld knelpunten in zowel regelingen als projecten die volgens jullie gemeld moeten worden aan opdrachtgevers en Minister/ministeries. Aan de BNA is nadrukkelijk gevraagd door opdrachtgevers en de minister/ministeries om eventuele knelpunten en problemen waar we als branche tegen aanlopen te melden. En nog beter: praktische ideeën en mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen.

Je kan je melding doorgeven via communicatie@bna.nl

Modellen coronaclausules

Tot slot biedt de BNA je een vier model coronaclausules die je kunt gebruiken voor contractvorming in deze uitzonderlijke crisistijd ten gevolge van het coronavirus. Modelclausule 1 beziet op het aangaan van nieuwe architectenopdrachten. Modelclausule 2 is bedoeld voor het inschrijven op een aanbesteding van een architectenopdracht, die onvoldoende aandacht besteedt aan de consequenties van de Corona-pandemie. Modelclausule 3 kan gebruikt worden voor het offreren van meerwerk uit een lopende architectenopdracht. Ten slotte is er modelclausule 4 voor nieuwe overeenkomsten met onderaannemers. Bij elke clausule vind je ook een toelichting. Lees meer>>