Kasbahplan in Hengelo door Piet Blom

Kasbahplan in Hengelo door Piet Blom

Door D. de Jonge - In het kader van de evaluatie-onderzoeken aangaande de zg. experimentele woningbouw, die uitgevoerd worden door het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen, is thans een interim-rapport 'Wonen in de Kasbah' verschenen1. De punten die hierin behandeld worden zijn: - de uitganspunten van de ontwerper en de realisering daarvan in het project - de samenstelling van het eerste bewonersbestand (per 1 januari 1974) - uitkomsten van enige groepsgesprekken met bewoners en omwonenden. In een voorgaand artikel over de Kasbah in dit tijdschrift (2) wees ik er op dat het van groot belang is de reacties van de bevolking van dit project nauwkeurig te volgen, zowel wat betreft de aanvankelijke bewoning als het verdere verloop. Het interim-rapport geeft enige informatie over het eerstgenoemde aspect.

Projectgegevens

    • Plaats

      Hengelo