Architecturale zonwering geeft DijleDelta project een unieke look

Partnerartikel - Daar waar zich ooit een brouwerij van AB InBev bevond, verrees enkele jaren geleden langs de zuidelijke stadsoever van de Vaartkom in Leuven het DijleDelta-project. Deze oude industriële site maakte plaats voor een nieuwe stadswijk met ruimte voor stadswoningen en appartementen, geïntegreerd in een groene en blauwe omgeving. Het architectenteam SVR-ARCHITECTS uit Antwerpen was verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwen ‘Feestzaal’ en ‘Eiland’. Dat Duco zonwering niet altijd een functionele functie moet hebben, wordt meer dan ooit duidelijk bij deze gebouwen.
Centraal in het DijleDeltaproject in Leuven is het Sluispark aangelegd met wandelpaden, een groene zone en de appartementengebouwen ‘Eiland’ en ‘Feestzaal’

De plannen voor de heraanleg van de Vaartkom dateren al van 1990. Pas de afgelopen jaren heeft dit gebied een heuse transformatie ondergaan met de komst van het DijleDelta-project. Centraal in dit project is het Sluispark aangelegd. Zowel de stad Leuven als projectontwikkelaar Virix zijn eigenaar van dit park waarin wandelpaden en een groene zone zijn voorzien.

DijleDeltaProject - advertorial Duco
De verticale zonwering zorgt voor een interessante overgang tussen de appartementen en de omgeving. Bovendien geeft het meer privacy voor de bewoners

Nieuwe stadswijk

In de loop der jaren werd de Dijle ondergronds geleid en overwelfd. Met het DijleDelta-project wordt de rivier terug in open beding aangelegd. Alle gebouwen zijn aan het water gelegen waardoor de bewoners een prachtig zicht op de waterpartijen krijgen. Niet alleen de Dijle werd in ere hersteld, maar ook de originele kaaimuren werden gerenoveerd.

Binnen deze nieuwe stadswijk bevinden zich onder meer de appartementsgebouwen ‘Eiland’ en ‘Feestzaal’, gebouwd door projectontwikkelaar Virix. Het project ‘Eiland’ biedt 66 appartementen over zes bouwlagen, ‘Feestzaal’ groepeert 14 appartementen over vijf bouwlagen. Beide hebben een lager dan wettelijk vereist EPC.

Esthetische functie

“De stad Leuven wenste bij de bespreking van het eerste voorontwerp voor de site een meer verticaal vormgegeven gevelbeeld”, verduidelijkt Erik Van Raemdonck, projectarchitect bij SVR-ARCHITECTS. “Reden hiervoor is dat de omliggende en de oorspronkelijke bebouwing ook een sterke verticaliteit in zich hebben. De omvang van het project met 80 appartementen resulteerde echter in een horizontale belijning. Om aan deze eis enigszins tegemoet te komen, is er bedacht om verticale schuivende elementen toe te voegen aan de balkons.”

Dijle-Deltaproject Advertorial Duco

Verticaal accent

Alle appartementen in het gebouw Feestzaal zijn hoekappartementen met een groot gevelvlak. De vormgeving van de DucoSlide schuifpanelen zorgt voor een interessante overgang tussen de appartementen en de omliggende ruimte. Ze geeft een begrenzing van het terras aan en zorgt tevens voor meer privacy aan de volledig beglaasde appartementen. Daarbij wordt het zicht naar buiten toe gehandhaafd. De verticale plaatsing van de cederen bekleding moet de horizontale belijning van het gehele complex doorbreken.

“De keuze voor ceder komt voort uit een vraag van bouwheer Virix, die bij haar projecten gebruik wil maken van natuurlijke materialen. Het geheel moet immers gezelligheid, warmte en klasse uitstralen. Duco was de ideale partner om te voldoen aan deze verwachtingen”, besluit Van Raemdonck.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Duco Ventilation & Sun Control.