Oproep vanuit de vakgemeenschap 'betrek ontwerpers bij de uitvoering van de NOVI'

Vandaag is de lancering van de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Rijk zet daarmee de koers uit om het hoofd te bieden aan deze urgente opgaven en streeft daarbij om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken. Dit onderschrijven de BNA, NVTL en BNSP maar willen wel duidelijk maken dat ontwerpers, (landschaps)architecten en stedenbouwers hieraan kunnen bijdragen. Resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio's tonen dit aan.
Welke bijdrage ontwerpers aan de NOVI kunnen leveren heeft de vakgemeenschap aangetoond met de resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio’s.