Negen nominaties Dirk Roosenburgprijs 2019

De Dirk Roosenburgprijs is de ontwerp- en architectuurprijs van het College van B&W van de gemeente Eindhoven. Deze wordt tweejaarlijks toegekend aan een, binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven, opgeleverd project. Genomineerd worden zowel architectonische projecten (gebouwen) als ruimtelijk-landschappelijke projecten (parken en infrastructuur). Onderstaand de genomineerden.
Het People's Pavilion door Bureau SLA & Overtreders W is onderscheiden met de ARC18 Innovatie Award. Beeld Filip Dujardin