Tweede Kamer stemt over renovatie Binnenhof

Dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de renovatie van het Binnenhof. Daarbij kwam onder andere de betrokkenheid van Pi de Bruijn (de Architekten Cie.) aan bod. Ook stemden de Kamerleden over de 'tropische kantoortuinen' en de geheimhouding van de plannen.
Stemming Tweede Kamer over renovatie Binnenhof

In een volle Tweede Kamer is gestemd over de renovatie van het Binnenhof. Daarbij kwam onder andere de betrokkenheid van architecten Ellen van Loon (OMA) en Pi de Bruijn (de Architekten Cie.) aan de orde. Inhoudelijk spraken de Kamerleden vooral over verduurzamingsmaatregelen van het project. Daarnaast was er aandacht voor procedures rondom het project, zoals de openbaarheid en kosten van de plannen.

Betrokken architecten

Er was veel aandacht voor de verschillende architecten. Daarbij kwam ook de betrokkenheid van Pi de Bruijn aan de orde. De Kamer stemde voor een motie om voor de zomer informatie te geven of en hoe er een contract met deze ‘dertiende architect’ kan worden gesloten. Daarnaast heeft de Kamer gevraagd om uitleg over hoe problemen tussen de botsende architecten worden voorkomen.

Opvallend is dat de Kamerleden veel vertrouwen uitspreken in De Bruijn. Zo valt te lezen dat “in de Tweede Kamer de nadrukkelijke wens leeft dat architect Pi de Bruijn de renovatie van zijn gebouw (N) voor zijn rekening neemt” en “dat de Kamer het verdere traject in wil met een architect die draagvlak geniet en vertrouwen heeft bij de gebruikers”.

Alexander Kops (PVV) heeft in een andere motie zelfs voorgesteld om alle samenwerking met OMA te beëindigen. Dit in verband met de (schijn van) belangenverstrengeling en de niet passende ‘megalomane plannen’. Maar deze motie is aangehouden en zal op een later moment in stemming worden gebracht.

Ellen van Loon (OMA), beeld Frans Strous
Ellen van Loon (OMA), beeld Frans Strous

Inhoudelijke plannen

Over de inhoud van de plannen is weinig gesproken aangezien deze geheim verklaard zijn. Wel is gestemd over een motie die eveneens door Alexander Kops is ingebracht. Hij verzocht onder andere om geen tropische kantoortuinen met palmbomen te realiseren en de vergaderzalen niet te verplaatsen. De Kamerleden hebben deze motie echter verworpen.

Daarnaast kwamen een aantal moties op het gebied van verduurzamingsmaatregelen aan bod, waarvan er een door Nevin Özütok (GroenLinks) en Jessica van Eijs (D66) is aangenomen. Dat betekent dat de regering op tijd de mogelijke maatregelen in kaart moet brengen en aan de Tweede Kamer zal voorleggen. De bedoeling is dat deze zo nog in het definitieve ontwerp meegenomen kunnen worden.

Renovatie Binnenhof Den Haag, beeld Jurjen Drenth
Renovatie Binnenhof Den Haag, beeld Jurjen Drenth

Openbaarheid en kosten

Ook over de procedures rondom de renovatie van het Binnenhof zijn meerdere moties ingediend. Zo stelden Alexander Kops (PVV) en Sandra Beckerman (SP) dat de “geheimverklaring door het Rijksvastgoedbedrijf als dekmantel wordt gebruikt om, met belastinggeld, de megalomane vastgoedjongen uit te kunnen hangen”. Om die reden hebben zij verzocht de geheimverklaring op te hebben, maar deze motie is na een hoofdelijke stemming verworpen.

Wel stemden de Tweede Kamer voor een motie van vier Kamerleden uit de coalitie. Zo verzochten de regering om “opnieuw een weging te maken welke aspecten van de renovatie in openheid en maximale transparantie kunnen worden gedeeld”. Dat sluit aan bij de grote vraag naar een publiek debat over de plannen.

Daarnaast is een motie aangenomen die meer duidelijkheid moet geven over de kosten van de renovatie. En stemden de Kamerleden voor de motie dat het voorlopig ontwerp, volgens planning, voor 1 juli moet worden afgerond. Daarbij is nadrukkelijk gevraagd om “een gezamenlijke toets door gebruikers en het Rijksvastgoedbedrijf”.

Lees ook