Meest gelezen stedenbouw op deArchitect.nl

Door Harm Tilman - Het debat over de verstedelijking van Nederland is nu pas goed losgebarsten. Stedenbouwkundige artikelen over dit thema op deArchitect.nl trekken veel aandacht. Het antwoord op de vraag of we aan de randen van de steden gaan bouwen dan wel de steden verder verdichten, valt meestal in het voordeel van de laatste uit. Dat dit geen gelopen race is, blijkt wel uit de weerstand tegen verdichting die met name wordt gevoed door de vele grondposities die rond steden en verder weg gelegen kernen zijn ingenomen.
Het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum