Start bouw Grotiustorens in centrum Den Haag

Op de nu nog braakliggende Grotiusplaats is gestart met de bouw van twee woontorens ontworpen door MVRDV: Grotius I en Grotius II. Ze worden ontwikkeld door Provast. De nog onbenutte plek is een belangrijke schakel tussen het stationsgebied, het achterliggende Bezuidenhout en het Beatrixkwartier. In het ontwerp van MVRDV wordt de lagergelegen snelweg naast de Grotiusplaats overdekt en getransformeerd tot een mooi park.
Impressie: MVRDV