Ontwerpupdate onderzoeksgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds de ontwerpaanbesteding voor het nieuwe VU-onderzoeksgebouw in 2016 aan cepezed hebben er diverse programmawijzigingen plaatsgevonden. Zo is het onderzoeksprogramma vergroot en de onderwijsfunctie verkleind. Uiteindelijk is het programma met circa 5.000m² toegenomen tot een totaal vloeroppervlak van ruim 27.000 m².
VU Amsterdam. Beeld cepezed