Steun voor wooninitiatieven voor vitale ouderen

We kennen ze allemaal, de (te)huizen waar (vaak eenzame) ouderen hun dagen slijten in afwachting van het einde. Maar er is ook een andere groep, de vitale ouderen, die zich niet in dit beeld herkennen of in dit keurslijf willen laten gieten. Zij krijgen bij monde van ministers De Jonge en Ollongren steun in de rug door een extra stimulans in de vorm van subsidie.
Scheldehof en de oude stad. Foto Ronald Tilleman