Beste boeken 2018: Over architectuur (deel 1)

Door Harm Tilman - Van de elementen in de architectuur en de rol van de fiets in het huidige stadsverkeer tot de relatie die architectuur onderhoudt met uiteenlopende vormen van macht: in 2018 verschenen veel interessante publicaties op het gebied van architectuur. De Architect selecteerde de meest opmerkelijke boeken van het afgelopen jaar.

Rem Koolhaas, Elements of Architecture, Taschen Verlag

Volgens Rem Koolhaas hebben architecten een groot deel van hun territorium prijsgegeven aan ingenieurs, fabrikanten en specialisten. In plaats van zich terug te trekken in de theorie, analyseert hij samen met zijn team de elementen van de hedendaagse bouw. Van muren en liften tot ramen en deuren. Het is een briljante en stimulerende verkenning van de meest alledaagse en alomtegenwoordige elementen van de architectuur.

Theo Deutinger, Handbook of Tyranny, Lars Müller Publishers

Deutinger analyseert in dit boek de muren, hekken, vluchtelingenkampen en onderdrukkende maatregelen die de wreedheid van deze wereld uitmaken. Aan de bouw van barrières tussen en in landen is geen einde gekomen. Uit het onderzoek van Deutinger blijkt dat er op dit moment 66 barrières bestaan met een totale lengte van 20.000 kilometer. De meeste muren zijn gebouwd in het Midden-Oosten. De meest besproken muur is op dit moment die tussen de USA en Mexico.

Valerio Olgiati en Markus Breitschmid, Non-Referential Architecture, Simonett & Baer

Een prikkelend boek is Non-Referential Architecture zeker. Dit manifest over en pleidooi voor een nieuw type architectuur is geschreven door architect Valerio Olgiati en architectuurtheoreticus Markus Breitschmid. Zij kennen elkaar sinds 2005 en besloten in 2013 samen een boek te maken. Voor architectuur is een nieuw raamwerk nodig, nu de wereld in toenemende mate is bevrijd van ideologieën. Volgens de auteurs zijn de waarden van multiculturalisme en postmodernisme ontoereikend. Niet-referentiële architectuur is de oplossing: ze biedt onbegrensde mogelijkheden voor de bevrijde geest.

Kees Christiaanse, Textbook, nai010 Uitgevers

Kees Christiaanse is een van de meest invloedrijke stedebouwkundigen van de afgelopen veertig jaar. Hij is verantwoordelijk voor grote stedelijke projecten zoals HafenCity in Hamburg, de revitalisering van de Rotterdamse Maasoevers en het Olympic Legacy Plan in Londen. Voor zijn werk ontving hij vorig jaar de prestigieuze ARC17 Oeuvre Award. In het Textbook zijn zijn teksten van de afgelopen dertig jaar verzameld. De onderwerpen variëren van de invloed van de fiets op het denken over toekomstige mobiliteit tot dominante concepten en projecten in de hedendaagse gebouwde omgeving.

Jorge Carvalho, Ricardo Carvalho, Pedro Bandeira, Power / Architecture, Lars Müller Publishers

Onderwerp van deze bundel is de relatie tussen samenleving en architectuur. De samenstellers vragen zich af in welk opzicht architectuur autonoom is en welke externe machten worden gerepresenteerd door de architectuur. De studie belicht verschillende typen macht. Ook wordt de kwestie van tegenmacht onderzocht. Acht verschillende essays belichten de entiteiten, de informele conventies, de belanghebbenden en de middelen die een rol spelen bij het creëren van architectuur.

Irénée Scalbert, Real Living Contact with the Things Themselves. Essays on Architecture, Park Books

Architectuurkritiek heeft de neiging zich te concentreren op theorieën en concepten. Auteur en architect Irénée Scalbert begeeft zich buiten de muren van de bibliotheek en gaat in deze bundel op zoek naar ‘echte gebouwen’. Zijn drang naar ‘echt levend contact’ heeft geleid tot een serie fascinerende, gedetailleerde studies van grote gebouwen. Alle zijn gebaseerd op directe ervaring, ofwel door stille contemplatie van de gebouwen ofwel door openhartige interviews met architecten, bouwers of inwoners. Scalbert wil in zijn essays ontwerpinspanningen belichten en de vorm van de architectuur verrijken.

Lees verder