Steeds meer alleenstaanden. "Aanpassingen nodig in woningbouw"

De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 2030 3,5 miljoen eenpersoonshuishoudens, 400.000 meer dan nu. Het zijn door de vergrijzing dan vooral ouderen die alleen wonen, omdat hun partner is overleden of omdat ze gescheiden zijn. De stijging van het aantal alleenstaande ouderen zal ook effect hebben op de woningmarkt, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft, in het NOS Radio 1 Journaal.
Care2Share (winnaar van de prijsvraag Who Cares) laat starters en ouderen 'deel-wonen' om nieuwe sociale verbindingen te stimuleren. Beeld: NOHNIK architecture and landscapes