Landschappelijk centrum voor De Groote Wielen

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben SVP architectuur en stedenbouw en OKRA landschapsarchitecten een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het nieuwe (winkel)centrum. Uitgangspunt is een toekomstbestendig centrum met veel groen en water als basiskwaliteit. Een plek met woon-, zorg en winkelfuncties met daarnaast ook ruimte voor sport en ontspanning.