Consortium Team C wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het Consortium Team C, bestaande uit SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie gaan samen met GEM Crailo B.V. het stedebouwkundig plan en het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Crailo opstellen.