Haagse overheidsgebouwen voor 2040 klimaatneutraal

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat uiterlijk in 2040 de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal maken. Het gaat om 1 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak kantoren.

Deze Green Citydeal EnergieRijk Den Haag is op 27 september 2018 getekend door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde Baljeu van provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van gemeente Den Haag. Het gaat om tientallen overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag, waaronder Provinciehuis Zuid-Holland, stadhuis Den Haag en verschillende ministeries. Met de verduurzaming verwacht het Rijk een energiebesparing van 65.000 gigajoule per jaar te realiseren. Dat is ongeveer 1,8 miljoen kubieke meter gas.

Staatssecretaris Knops: ‘We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.’ De Green Citydeal is ook ondertekend door gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en organisaties als de SER, de politie, de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Colleges van Staat en de private partijen BAM Bouw en Vastgoed, Facilicom Groep en Safire.