Start bouw school door Atelier Kempe Thill en CANEVAS

De bouw is gestart van het door Atelier Kempe Thill en CANEVAS ontworpen schoolgebouw voor de Belgische Spoorwegen: de Infrabel Academy. De school leidt specialisten op die bij de spoorwegen werkzaam zijn. Onder de school liggen drie metrotunnels die in grote mate de structuur van het ontwerp bepaalden.
Delen:
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill

Het door Atelier Kempe Thill en CANEVAS ontworpen schoolgebouw zal ruimte bieden voor trainingen aan de specialisten die werkzaam zijn bij de Belgische Spoorwegen.

In het ontwerp zijn in ateliers en de buitenruimte werkplaatsen opgenomen waar door technici kan worden geoefend op het repareren en onderhouden van bovenleidingen, rails en wissels.

Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Beeld Atelier Kempe Thill

In de school bevinden zich naast lesruimten simulators. Met die simulators kan het elektrische en elektronische controlecentrum en coördinatiesysteem van de spoorwegen kan worden nagebootst. Het schoolgebouw kan ook dienstdoen als conferentiecentrum, zodat kennisuitwisseling over de spoorwegen plaats kan vinden.

Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Beeld Atelier Kempe Thill

Drie metrotunnels

De vorm van het ontwerp van Atelier Kempe Thill is sterk door de locatie beïnvloed. De school bevindt zich boven drie metrotunnels die onder het project uitkomen in één tunnel. De enorme overspanning, van meer dan 30 meter, is in verkleind. Extra kolommen zijn tussen de dikke wanden geplaatst zodat het gewicht van vloer beter kan worden verdeeld.

Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel – Atelier Kempe Thill

Complexe berekeningen moesten worden uitgevoerd om in het geval van een ontspoorde trein instorting te voorkomen. Ook hield Atelier Kempe Thill in het ontwerp rekening met het feit dat de metro die 20/24 rijdt, niet mocht worden onderbroken.

De draagvermogen van de bestaande constructie had veel invloed op het project. Het ontwerp was hierdoor gebonden aan een maximumhoogte. Ook andere beslissingen betreffende de architectuur, structuur en techniek volgen uit de gegeven tunnelstructuur.

Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Beeld Atelier Kempe Thill

Het opening van het gebouw staat gepland voor de lente van 2020.

Opdrachtgever: Infrabel / Tucrail (project manager)
Architect: Atelier Kempe Thill architects and planners, Rotterdam + Canevas, Liège
Aannemer: bureau d’études Greisch, Liège
Landschapsontwerp: Land landschapsarchitecten, Antwerp
Adviseur akkoestiek: ATS, Liège
Textielontwerp: Objects.projects, Brussels
Locatie: Brussels-West station
Status: eerste prijs competitie 2016

Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill
Infrabel Academy Brussel - Atelier Kempe Thill