Hoe mensen willen wonen

Woningbouw is een belangrijk architectonisch vraagstuk, maar onder druk van de crisis raakte dat eenflinke tijd op de achtergrond. Nu de discussie over geschikte huisvesting weer oplaait, verdient de architectuur van het wonen een prominente plek op de ruimtelijke agenda.
De gebiedsinrichting van Oosterwold in Almere is volledig overgelaten aan de bewoners. Beeld Harm Tilman