Blog – Hoe smart kunnen we zijn? Wijzelf! Deel 10: Aanpakken!

Door Philip Krabbendam – Willen we onze steden werkelijk ‘smart’ maken dan moeten we de benodigde ‘smart technology’ zelf in de hand kunnen houden. Daarvoor is het zaak de ‘automaat van de onzichtbare hand’ te transformeren in een coöperatieve economie. In veel buurten en wijken is hier al een begin mee gemaakt, maar om deze transformatie door te voeren, ook op hogere schaalniveaus, is politieke invloed nodig. Een probleem, nu overheden, om juist ruimte te maken voor de ‘onzichtbare hand’, al jaren geleden zijn ‘teruggetreden’.
IBM gebouw