Blog - Zoektocht naar alternatieven: theaterfestival Oerol op Terschelling

Door Harm Tilman - Op theaterfestival Oerol op Terschelling wordt in veel voorstellingen gezocht naar betekenissen die een alternatief kunnen zijn voor door geld en economie bepaalde waarden. In deze zoektocht naar nieuwe vormen en praktijken worden de rauwe kanten van het bestaan niet geschuwd.
Installatie Aeolis, studenten Landschapsarchitectuur TU Delft