Blog – Privatisering en de publieke ruimte: is het publieke karakter van de openbare ruimte ten dode opgeschreven?

Door Els Leclercq – Het eigendom maar ook het onderhoud van de openbare ruimte komt steeds vaker in handen van private actoren, zowel ‘corporate’ bedrijven als organisaties zonder winstoogmerk zoals bewonersverenigingen of andere belangengroepen. Deze partijen stellen vaak andere, (voor hen) specifieke eisen met betrekking tot toegang en gebruik van de ruimte waardoor de publieke waarden (zoals we die toekennen aan publieke ruimte) in het nauw kunnen komen. Vormt privatisering hiermee een bedreiging voor het publieke karakter van de openbare ruimte?
Koopgoot Rotterdam, beeld Els Leclercq