Tussen zorg en wonen: Het Leidse Gasthuis door GAAGA

Met het ontwerpend onderzoek naar Het Leidse Gasthuis richt GAAGA zich op de actuele veranderingen in het zorglandschap. In de participatiesamenleving staan zelfredzaamheid en een wijkgerichte aanpak centraal. Gepaard hiermee ontstaat de vraag naar een grenstypologie tussen zorginstelling en woningbouw. Ontwerptool de Gasthuis Waaier biedt inzicht.
Het Leidse Gasthuis, GAAGA