Blog - Silicon Valleys van de toekomst

Door Juliette Bekkering - In de zomer van 2015 werd Europa geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen die via de Griekse eilanden Europa bereikten. Televisie, kranten en internet toonden groepen mensen die huis en haard hadden verlaten en op weg naar Noord-Europa waren. Mannen, vrouwen, jonge kinderen en hoogbejaarden marcheerden in colonne door zonovergoten korenvelden in de Balkan of liepen over in de hitte blakerende snelwegen tussen Hongarije en Oostenrijk. Een grote humanitaire crisis ontvouwde zich in een van de meest welvarende delen van de wereld.
Za’atari (vluchtelingenkamp in Jordanië)