Wat staat de architectuur te wachten in 2018?

In 2016 dacht iedereen dat de crisis voorbij was. 2017 bracht herstel, vooral bij de grote bureaus. In de architectuur zagen we flinke verschuivingen optreden. De iconische architectuur maakte plaats voor een architectuur die nadrukkelijk sociale, educatieve en stedelijke doelstellingen probeert te adresseren. Het kan niet anders of 2018 wordt een groots jaar. Wat staat architectuur te wachten? De redactie blikt vooruit in een aantal voorspellingen.
Arna-Mackic, Studio L-A_Jump Tribune