Binckhorst: zorgenkind of wonderkind - Verdichting van Den Haag

Komende jaren wil de gemeente Den Haag uitgroeien tot een stad met 666.000 inwoners. In de verdichtingsstrategie die de gemeente hiervoor aan het ontwikkelen is, neemt het voormalige bedrijventerrein Binckhorst een belangrijke plek in. De gemeente gaat voortvarend van start. In de stad klinken echter ook kritische geluiden.
Central Innovation District: Zone Laakhaven – Kop Binckhorst