Artis restaureert Groote Museum

Het was ooit het modernste gebouw van Amsterdam. Een plek waar de leden van het Genootschap Natura Artis Magistra samenkwamen en het eerste museumgebouw met een tentoonstellingsfunctie in ons land. Het Groote Museum, geopend in 1855, is sinds 1947 niet meer toegankelijk voor publiek. Daar komt verandering in, nu Artis het monumentale gebouw gaat restaureren en er weer een museum van maakt. Merk X architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp, Rappange & Partners voor de restauratie.