Diffuus licht en isolatie

Okagel is een nieuw daklichtsysteem dat gebruik maakt van Nanogel.