Gemeenten korten miljoenen op wonen, wegen en planologie

De 36 grootste gemeenten bezuinigen de komende drie jaar zo’n 175 miljoen euro op wonen, ruimtelijke ordening en wegen. Haarlem, Zoetermeer en Heerlen spannen de kroon. Dat blijkt uit een begrotingsscan van Nicis Institute, het kennisinstituut voor steden.
Delen:

De 36 gemeenten gaan de komende jaren in totaal 1,1 miljard korten op uitgaven. Zestien procent hiervan is begroot op het ‘fysieke beleidsdomein’. Hierbij gaat het volgens de onderzoekers in de meeste gevallen om het versoberen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het uitstellen van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast worden bij investeringsprojecten budgetplafonds gesteld.

Haarlem, Zoetermeer en Heerlen vormen de top drie als het gaat om bezuinigen op wonen, ruimtelijke ordening en verkeer. Haarlem zoekt maar liefst zestig procent van de 24 miljoen euro die zij tot 2015 gaat bezuinigen in deze posten. “Bij ons gaat het voornamelijk om het temporiseren van onderhoudsprojecten”, legt woordvoerder Claudia Tempelman uit. “We gaan per project kijken of het wellicht soberder kan of uitgesteld moet worden.” Dat kan ook best in de Noord-Hollandse gemeente, denkt Tempelman. “Het vorige college heeft van onderhoud een speerpunt gemaakt. Daardoor zijn de wegen over het algemeen nog in goede staat.”

Schrappen

Het schrappen van lopende woningbouwprojecten is in Haarlem nog niet aan de orde. “De wethouder heeft dit wel laten onderzoeken, maar stoppen was in veel gevallen duurder dan doorgaan. Woningbouw is dan ook geen spending department, vaak levert het voor de gemeente nog wel wat op.” Haarlem houdt echter wel een vinger aan de pols. “Als een projectontwikkelaar besluit dat een project heel anders moet worden ingericht, wat redelijk vaak gebeurd in deze tijd, dan gaan de raad en het college er extra goed naar kijken.”

Bezuinigen

De gezamenlijke uitgaven van de grootste gemeenten moeten in 2014 zijn teruggebracht tot 26,1 miljard euro. Vijfentwintig gemeenten beginnen nog dit jaar met bezuinigen. “Deze steden willen in 2011 een derde deel van de totale bezuinigingsopgave realiseren”, aldus de onderzoekers.

Na bezuinigingen op personeel geven gemeenten vooral minder geld uit aan arbeidsmarkt, maatschappelijke opvang en zorg. Ook gaat het mes in de uitgaven die te maken hebben met het gemeentebestuur. De meeste steden (32) snijden niet alleen in de kosten, maar investeren ook in nieuw beleid.