Uitslag Brussels Courthouse 'Imagine the Future!'

T.O.P. Office, Expo 68 en Scale zijn de winnaars van de internationale ideeënwedstrijd ‘Brussels Courthouse, Imagine the Future!’ Architectuur Surentu|de Mul Architects en City 4 uit Nederland werden respectievelijk tweede en derde. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zochten een oplossing voor het verouderde justitiepaleis in Brussel. Inzenden kon in twee scenario’s: behoud van een (gedeeltelijke) justitiële functie of geen justitiële functie meer.