25 jaar bouwen aan Nederland

Dit jaar is de Erasmusprijs toegekend aan Joan Busquets. Een grote rol hierbij heeft gespeeld dat Busquets in zijn projecten de menselijke maat vooropstelt en dat hij de thematiek van de publieke ruimte breed opvat. Ter ere van deze prijs heeft de redactie van de Architect een nummer uitgebracht dag geheel gewijd is aan deze Catalaanse architect en stedebouwkundige.
Delen:

Filmpje gemaakt tijdens Congres Groot over Joan Busquets waarin hij vertelt over informele en formele structuren.

Maatschappelijk belang van het publieke domein

Het publieke domein bevindt zich in een crisis, zowel in als buiten Nederland. Manifestaties hiervan zijn de bewakingscamera’s in winkelcentra, het vandalismebestendige straatmeubilair en de toenemende privatisering van de openbare ruimte.

In ontwerp en uitvoering hanteert Busquets een sociale agenda en stelt deze maatschappelijke zaken op de eerste plaats. De Catalaanse architect heeft een visie op de toekomst van de mens in een steeds dichter bewoonde omgeving ontwikkeld, waarbij historische analyse van het gebruik van de omgeving een belangrijk uitgangspunt is. Zowel op het gebied van planning als uitvoering betrekt hij studenten en collega’s uit verschillende, andere disciplines.

Projecten in Nederland

Ben je benieuwd wat Busquets voor Nederland heeft betekend? In de Architect nummer 11, 2011 wordt zijn werk van de afgelopen 25 jaar in Nederland besproken. Zijn projecten bevinden zich in zowel centrum als periferie en op uiteenlopende schaalniveaus.

Erasmusprijs

De Erasmusprijs wordt jaarlijks door de Stichting Praemium Erasmianum toegekend aan een persoon die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 150.000 euro. De Erasmusprijs 2011 heeft als thema ‘de vormgeving van de openbare ruimte in de stad’.