Provincies eisen regie op bij leegstand kantoren

De provincies vragen steun bij het Rijk voor de aanpak van leegstaande kantoren. Volgens de provincies moet het Rijk de ruimtelijke wetgeving aanpassen en de belemmeringen in de belastingwetgeving wegnemen.