ABDM-RAU ontwerpt nieuwbouw Howest Campus Kortrijk

Het ontwerp van ABDM–RAU is gekozen uit een achttal inzendingen voor de competitie van het nieuwe campusgebouw van de Howest Hogeschool in Kortrijk. De campus zal dienst doen als duurzame ontmoetingsplek waar leren, studeren, ontdekken en ontmoeten in een comfortabele, stimulerende omgeving mogelijk wordt. DELVA Landscape Architects neemt de ruimere inkadering van het project in de omgeving voor zijn rekening.

In de visie van het ontwerpteam wordt vertrokken vanuit de bestaande grondwaterhuishouding en worden de kansen om op korte termijn een waardevol ecologische en recreatieve site te creëren benut. De dubbele laan (Graaf Karel de Goedelaan), opgespannen tussen de vallei van de Leie en de Marksesteenweg, vormt de ruggengraat van het gebied. Het nieuwe gebouw is te gast in de groene ruimte leunend aan de laanstructuur. De groenruimtes zijn ecologisch interessante velden die tot aan de gevel lopen en hun weg verticaal verder zetten in en aan het gebouw.

Lees meer op Architectura.be