Blok: akkoord kost 200 miljoen per jaar

Het woonakkoord slaat een gat in de rijksbegroting van 200 miljoen euro per jaar. Dat zei minister Stef Blok (Wonen) gisteren in een toelichting op het akkoord dat hij namens regeringspartijen VVD en PvdA sloot met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.
Delen:

Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, liet weten ontevreden te zijn met het akkoord. ‘Het akkoord helpt woningcorporaties niet. De investeringscapaciteit van woningcorporaties gaat er waarschijnlijk op achteruit. De verhuurderheffing wordt weliswaar verlaagd, maar door het akkoord zullen corporaties ook fors minder aan huurinkomsten binnenkrijgen. Daardoor kunnen wij minder investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw. Wij zien ook geen structurele aanpak van de problemen op de woningmarkt. Dit is slechts een beetje lapwerk. Wij pleiten bovendien al een hele tijd om de plannen voor een inkomensafhankelijke huur van tafel te halen. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet daar nu toch mee door lijkt te gaan.’

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ontving het akkoord wel positief. Volgens de NVM brengt het akkoord meer rust op de woningmarkt en bevordert het de doorstroming. NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Op de koopwoningmarkt komt meer maatwerk, starters worden gestimuleerd door de verhoging tot 50 miljoen euro van de Rijksbijdrage voor startersleningen. De maatregelen voor de corporatiesector worden verzacht. Ook krijgt de bouw een impuls door een verlaging van de btw. Dit zijn stuk voor stuk verbeteringen ten opzichte van de eerdere kabinetsplannen.’

FNV ziet plussen en minnen. Ze liet weten: ‘Het bijgestelde plan voor de woningmarkt bevat een aantal lichtpuntjes voor huurders, startende kopers en de ingezakte bouwsector. Grote problemen houdt de FNV met de gigantische verhuurderheffing, die ten koste gaat van investeringen in bouw en werkgelegenheid. Het is bovendien slecht voor de economie als het gat van 200 miljoen tot nieuwe bezuinigingen leidt.’

De tijdelijke verlaging van de btw voor renovatie van bestaande woningen en de 150 miljoen voor een energiebesparingsfonds, stimuleren de bouwsector, denkt de vakbond. Ze noemt het ook positief dat nieuwkomers op de woningmarkt niet langer meteen hun hele hypotheek moeten aflossen. ‘Daardoor wordt de drempel voor starters iets lager. Ook goed is dat de pijn van de jaarlijkse huurverhoging voor huurders iets is verzacht. Het akkoord gaat echter voorbij aan de problemen van de groep van wie de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Zij zijn een van de redenen dat mensen niet meer doorstromen en de huizenmarkt op slot zit.’

Bron: Vastgoedmarkt