cepezed ontwikkelt masterplan Jaarbeurs Utrecht

cepezed en Jaarbeurs hebben een masterplan opgesteld voor de grootschalige herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Het masterplan is onder meer gericht op verduurzaming, een efficiënter ruimtegebruik, een verbeterde logistiek, meer belevingswaarde en in het verlengde daarvan een sterkere connectie met de omgeving en de stad. Het is in de huidige versie geen blauwdruk maar uitgangspunt voor verdere uitwerking en concretisering.