DP6 renoveert gemeentehuis Alblasserdam

DP6 uit Delft heeft de opdracht gekregen het gemeentehuis van Alblasserdam te renoveren. Met de opdracht 'versloeg' DP6 11 bureaus. Het Delftse bureau sloot volgens de opdrachtgevers goed aan bij de 'Alblasserdamse manier van werken', een ontwerp maken in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Het voorstel van DP6 om gedurende het ontwerpproces regelmatig fysiek aanwezig te zijn in het gebouw en zich zo te laten inspireren door de huidige en toekomstige gebruikers, was doorslaggeven in de keuze, samen met de beheersing van de kosten.

Hoewel het voornamelijk een interne verbouwing betreft, is de opdracht aan DP6 nadrukkelijk om te kijken naar de mogelijkheden om het gebouw en het Raadhuisplein meer met elkaar te verbinden. Uitgangspunt bij het hele project is dat de verbouwing van het gemeentehuis sober en functioneel moet zijn.

Het is de wens van de gemeentehuis zodanig te renoveren dat het weer voldoet aan de hedendaagse eisen, zowel functioneel als duurzaam. Daarnaast wil de gemeente Alblasserdam dat zij de beschikking krijgt over een flexibel gebouw dat toekomstige eisen aankan.