Meer woningbouw in Zaanstad

Het college van B&W van Zaanstad wil meer ruimte bieden aan woningbouw op het Hembrugterrein. Aanvankelijk zouden er 500 woningen komen. Dat aantal is verhoogd naar 1.000.