Agendatip: 'Making' Architecture lezingserie

Willem Jan Neutelings en Nathalie de Vries geven op 17 november een lezing aan de TU Eindhoven. Ze zetten hiermee de lezingenreeks over 'making' architecture voort. Het draait hierbij om de rol van het maken binnen architectenbureaus.